« Hírek

100 éves a Waldorf mozgalom – 10 éves a Mandulafa Waldorf Általános Iskola

2019. október 10.

Örömmel adunk hírt arról, hogy 2019. őszén ünnepeljük az első Waldorf-iskola megnyitásának 100. évfordulóját, amely egyúttal az azóta világméretűvé vált Waldorf-mozgalom kezdetét is jelentette, valamint a pécsi Waldorf iskola megnyitásának 10. évfordulóját.

Sajtóközlemény

Az első Waldorf-iskola 1919. szeptember 7-én nyitotta meg kapuját Németországban, Stuttgartban. Napjainkra a Waldorf oktatási mozgalom nemzetközi szinten egy széles körben elterjedt és elfogadott oktatási modellé vált. A Waldorf-pedagógia egyre nagyobb érdeklődésnek örvend nyelvtől, vallási hovatartozástól vagy a politikai helyzettől függetlenül. Minden kontinensen vannak Waldorf-óvodák és iskolák, valamint tanárképzést folytató szervezetek. Az iskolák nagyon sokszínűek, de ugyanabból a közös szellemi alapból erednek, melyet Steiner lefektetett. Napjainkra a Waldorf-mozgalom a több mint 1100 iskolájával és több mint 2000 óvodájával a világ legnagyobb szabad iskolai mozgalmává vált. A Waldorf-pedagógia az egyetlen reformpedagógiai irányzat, mely az utóbbi két évtizedben országos hálózatot alakított ki Magyarországon saját tanárképzésekkel és szakmai szolgáltató intézettel.

Pécsett időről időre felbukkant annak igénye, hogy szülők egy csoportja Waldorf-intézményt hozzon létre gyermekei számára. A pécsi Waldorf közösség 2007-ben alapította az első Waldorf intézményt, a Tettye Völgye Waldorf Óvodát, majd 2 év múlva, 2009-ben indult a Waldorf iskolánk felmenő rendszerben, akkor még az önkormányzati fenntartású Bánki Donát úti iskola szabad helyiségeiben, ahol évről évre újabb helyiséget kaptunk (eleinte tantermeket, majd korábbi szolgálati lakásokat), melyet át kellett alakítanunk Waldorf osztályteremmé. Az istenkúti iskola épületét, ahol otthonra találtunk, 2012-ben a pécsi önkormányzat bocsátotta rendelkezésünkre, amit 2 év szorgos munkájával 2014-re sikerült Waldorf iskolának alkalmassá tennünk. Az iskola kialakításával párhuzamosan elkezdődött a helyi igények által életre hívott második pécsi Waldorf óvodai csoport kialakítása, melyhez a pécsi önkormányzattól az iskolával szomszédos Istenkúti Művelődési Ház épületét is haszonbérbe kaptuk. Az iskola és az újabb óvodai csoport épületeinek felújítása párhuzamosan zajlott, 2014. szeptemberében mindkét helyen megkezdődhetett a működés. A felmenő rendszerben működő iskolánk a 2016/17-es tanévben lett teljes, 8 évfolyamos, azóta már három elballagott osztállyal és két óvodánkkal büszkélkedhetünk. A közhasznú Mandulafa Egyesület által fenntartott pécsi Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és AMI a térség egyetlen, alternatív pedagógiai program szerint működő köznevelési intézménye, ahol jelenleg mintegy kétszáz kisgyerek nevelkedhet Pécsett is a Waldorf pedagógia szemlélete szerint.

A Waldorf pedagógia abból a felfogásból indul ki, hogy az ifjú embert nem az állam, a társadalom vagy egy meghatározott szakma szükségletei, hanem a saját individuális képességei és fejlődési lehetőségei, életkoronként változó testi, lelki és szellemi szükségletei szerint kell nevelni. A Waldorf-tanterv a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodik. Az intellektus iskolázása mellett fontosnak tartja a fantázia ébren tartását, a kreatív gondolkodás fejlesztését, a jellem formálását is. A Waldorf-iskolában különös hangsúlyt kap a művészeti nevelés. A Waldorf-iskola minden gyermek számára nyitva áll – társadalmi és vagyoni helyzettől, politikai vagy vallási meggyőződéstől függetlenül. Így nyílik lehetőség arra, hogy a különböző képességű, más-más szociális háttérrel rendelkező gyermekek együtt nevelődjenek valódi emberi közösséggé − olyan közösséggé, ahol az egyéni értékek összessége adja a közösség erejét. Iskolánk nem véletlenül kapta nevét a mandulafáról. Ezekre a szép növényekre jellemző, hogy bár a fák közül legelőször borulnak virágba, értékes, kemény termésüket csak sokára hozzák meg.

Hálásak vagyunk a Waldorf közösség minden tagjának és minden támogatónknak azért a segítségért, melynek eredményeként Pécs Városában gyökeret ereszthetett a Mandulafa Waldorf Iskola és továbbra is az egyetlen alternatív pedagógiájú, Waldorf oktatási intézményként választható lehetőség Pécs és Baranya megye oktatási palettáján.

A Mandulafa Waldorf Iskola 10. jubileumát Waldorf-Hét rendezvényünkkel ünnepeljük, melynek kiállítással egybekötött megnyitó ünnepségére 2019. október 18-án, 17 órakor a Civil Közösségek Házában kerül sor. A programsorozat részeként 2019. október 24-én megnyílnak iskolánk kapui az érdeklődők előtt, hogy betekintést nyerhessenek az 1-8. osztályosok mindennapjaiba, majd 2019. október 26-án a szülők is megtapasztalhatják 1 napra, milyen élmény Waldorf-diáknak lenni: részt vehetnek különböző foglalkozásokon, majd beszélgetünk iskolánk múltjáról, történetéről, és közösségünk jövőjéről, a gimnáziumalapítás kérdéséről. Az ünnepségsorozatot a több pedagógusunkat is tagjai között tudó Katarzis együttes koncertje zárja.

Programjainkról és rólunk bővebben honlapunkon találnak részletes tájékoztatást az érdeklődők.

Kapcsolat

Nemerey Péter intézményvezető
Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és AMI