Hivatalos

Intézményünk hivatalos adatai

Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Székhely és levelezési cím: 7635 Pécs, Fábián Béla u. 7.

Intézmény adószáma: 18299676-2-02

Intézmény bankszámlaszáma: Szigetvári Takarék 50800104-15310116

Intézmény fenntartója: Mandulafa Egyesület, 7635 Pécs, Fábián Béla u. 7.

OM: 201314

Az intézményt képviseli: Nemerey Péter

Intézményünkbe a jelentkezés lehetősége és felvétel esetén a beiratkozás folyamatos. Speciális oktatási rendszerünkből adódóan felvételi folyamatunk is sajátságos. Ennek rendjét az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. Az alapító okiratunkban rögzítettek szerint intézményünk 2 (vegyes korösszetételű) csoportos óvoda, 1-8. évfolyamos általános iskola és „A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve” dokumentumban meghatározott módon működő alapfokú művészeti iskola.

Közzétételi listák

2017-18  |  2016-17 |  2015-16 |  2014-15 |  2013-14

Pedagógiai/Nevelési Program

A Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és AMI Pedagógiai Programja (PDF)

Házirendek

A Mandulafa Waldorf Általános Iskola és AMI Házirendje (PDF)

Az Istenkúti Waldorf Óvoda Házirendje (PDF)

Az Aranyhegyi Waldorf Óvoda Házirendje (PDF)

SzMSz

A Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és AMI Szervezeti és Működési Szabályzata (PDF)

FIT jelentések

Telephelyi összefogalaló – 2016 (PDF)

Telephelyi összefogalaló – 2017 (PDF)

Telephelyi összefogalaló – 2018 (PDF)

Fenntartói összefogalaló – 2015 (PDF)

Fenntartói összefogalaló – 2017 (PDF)

Intézményi összefogalaló – 2019 (PDF)

A Fenntartó

Intézményünk fenntartója, a Mandulafa Egyesület nyilvántartásba vétele 2009. április 17-én történt meg közhasznú egyesületként. 2011. szeptember 1-től a Mandulafa Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartója. 2012. szeptember 1-től a Tettye Völgye Waldorf Óvoda leendő fenntartójaként, 2012 nyarán megteremtette a két intézmény egyesítésének feltételeit és létrehozta a Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt.

Míg 2011-ig tevékenységét elsősorban szabadidős és közművelődési programok, oktatási feladatok szervezése jelentette, a 2012-es év a Mandulafa Egyesület számára elsősorban a fenntartói feladatok ellátásának és bővítési lehetőségei megteremtésének jegyében telt.

2014-től a Mandulafa Egyesület az Istenkúti Waldorf Óvoda alapítója, majd fenntartója is lett. 2018 nyarán a Tettye Völgye Waldorf Óvoda épületváltás miatt megszűnt és a jogutód intézményként az Aranyhegyi Waldorf Óvoda néven folytatta működését.

Az egyesület célja, hogy támogassa a Waldorf-pedagógia elterjedését Magyarországon és a térségben, elősegítse a Waldorf-pedagógia elvein és módszerein alapuló oktatási intézmények – többek között óvoda, alapfokú iskola és középfokú iskola – létrejöttét és működését.

Magyar Waldorf Szövetségnek intézményünk és egyesületünk is tagja.

Az Elnökség jelenlegi tagjai: Meszes-Tóth Eszter elnök, Völgyiné Rakita Ildikó elnök-helyettes, Fésű Anita, Gyürüs-Kutnyánszky Ivett, Kertész Vanda

A Felügyelő Bizottság munkájában Kalocsai Nóra és Szuláné Tóth Nikolett vesz részt.

Az Egyesület Alapszabálya (PDF)

Közhasznúsági beszámolóink

2019  Beszámoló

2018  Beszámoló

2017  Beszámoló

2016  Beszámoló

2015  Beszámoló

2014  Közhasznúsági jelentés

2013  Beszámoló

2012  Közhasznúsági jelentés  |  Beszámoló

2011  Közhasznúsági jelentés  |  Beszámoló

2010  Közhasznúsági jelentés  |  Beszámoló

2009  Közhasznúsági jelentés  |  Beszámoló