Hivatalos

Intézményünk hivatalos adatai

Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Székhely és levelezési cím: 7635 Pécs, Fábián Béla u. 7.

Intézmény adószáma: 18299676-2-02

Intézmény bankszámlaszáma: Szigetvári Takarék 50800104-15310116

Intézmény fenntartója: Mandulafa Egyesület, 7635 Pécs, Fábián Béla u. 7.

OM: 201314

Az intézményt képviseli: Nemerey Péter

Intézményünkbe a jelentkezés lehetősége és felvétel esetén a beiratkozás folyamatos. Speciális oktatási rendszerünkből adódóan felvételi folyamatunk is sajátságos. Ennek rendjét az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. Az alapító okiratunkban rögzítettek szerint intézményünk 2 (vegyes korösszetételű) csoportos óvoda, 1-8. évfolyamos általános iskola és „A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve” dokumentumban meghatározott módon működő alapfokú művészeti iskola.

Közzétételi listák

2017-18  |  2016-17 |  2015-16 |  2014-15 |  2013-14

Pedagógiai/Nevelési Program

A Mandulafa Waldorf Általános Iskola és AMI Pedagógiai Programja (PDF)

Az Istenkúti Waldorf Óvoda Nevelési Programja (PDF)

Az Aranyhegyi Waldorf Óvoda Nevelési Programja (PDF)

Házirendek

A Mandulafa Waldorf Általános Iskola és AMI Házirendje (PDF)

Az Istenkúti Waldorf Óvoda Házirendje (PDF)

Az Aranyhegyi Waldorf Óvoda Házirendje (PDF)

SzMSz

A Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és AMI Szervezeti és Működési Szabályzata (PDF)

FIT jelentések

Fenntartói összefogalaló (PDF)

Telephelyi összefogalaló (PDF)

A Fenntartó

Intézményünk fenntartója, a Mandulafa Egyesület nyilvántartásba vétele 2009. április 17-én történt meg közhasznú egyesületként. 2011. szeptember 1-től a Mandulafa Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartója. 2012. szeptember 1-től a Tettye Völgye Waldorf Óvoda leendő fenntartójaként, 2012 nyarán megteremtette a két intézmény egyesítésének feltételeit s létrehozta a Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt.

Míg 2011-ig tevékenységét elsősorban szabadidős és közművelődési programok, oktatási feladatok szervezése jelentette, a 2012-es év a Mandulafa Egyesület számára elsősorban a fenntartói feladatok ellátásának és bővítési lehetőségei megteremtésének jegyében telt.

2014-től a Mandulafa Egyesület az Istenkúti Waldorf Óvoda alapítója, majd fenntartója is lett. 2018 nyarán a Tettye Völgye Waldorf Óvoda épületváltás miatt megszűnt és a jogutód intézményként az Aranyhegyi Waldorf Óvoda néven folytatta működését.

Az egyesület célja, hogy támogassa a Waldorf-pedagógia elterjedését Magyarországon és a térségben, elősegítse a Waldorf-pedagógia elvein és módszerein alapuló oktatási intézmények – többek között óvoda, alapfokú iskola és középfokú iskola – létrejöttét és működését.

Magyar Waldorf Szövetségnek intézményünk és egyesületünk is tagja.

Az Elnökség jelenlegi tagjai: Meszes Tóth Eszter elnök, Völgyiné Rakita Ildikó elnök-helyettes, Gyürüs-Kutnyánszky Ivette, Rózsáné Katzirz Petra és Kertész Vanda

A Felügyelő Bizottság munkájában Kalocsai Nóra és Szuláné Tóth Nikolett vesz részt.

Az Egyesület Alapszabálya (PDF)

Közhasznúsági beszámolóink

2015  Beszámoló

2014  Közhasznúsági jelentés

2013  Beszámoló

2012  Közhasznúsági jelentés  |  Beszámoló

2011  Közhasznúsági jelentés  |  Beszámoló

2010  Közhasznúsági jelentés  |  Beszámoló

2009  Közhasznúsági jelentés  |  Beszámoló