Hivatalos

Intézményünk hivatalos adatai

Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Székhely és levelezési cím: 7635 Pécs, Fábián Béla u. 7.

Intézmény adószáma: 18299676-2-02

Intézmény bankszámlaszáma: Szigetvári Takarék 50800104-15310116

Intézmény fenntartója: Mandulafa Egyesület, 7635 Pécs, Fábián Béla u. 7.

OM: 201314

Az intézményt képviseli: Nemerey Péter

Intézményünkbe a jelentkezés lehetősége és felvétel esetén a beiratkozás folyamatos. Speciális oktatási rendszerünkből adódóan felvételi folyamatunk is sajátságos. Ennek rendjét az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. Az alapító okiratunkban rögzítettek szerint intézményünk 2 (vegyes korösszetételű) csoportos óvoda, 1-8. évfolyamos általános iskola és „A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve” dokumentumban meghatározott módon működő alapfokú művészeti iskola.

Közzétételi listák

2022-23

2021-22

2020-21

2019-20

2018-19

2017-18  |  2016-17 |  2015-16 |  2014-15 |  2013-14

Pedagógiai/Nevelési Program

A Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és AMI Pedagógiai Programja (PDF)

Házirendek

A Mandulafa Waldorf Iskola házirendje

Az Istenkúti Waldorf Óvoda Házirendje

Az Aranyhegyi Waldorf Óvoda Házirendje

SzMSz

A Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és AMI Szervezeti és Működési Szabályzata

FIT jelentések

Telephelyi összefoglaló – 2016 (PDF)

Telephelyi összefoglaló – 2017 (PDF)

Telephelyi összefoglaló – 2018 (PDF)

Fenntartói összefoglaló – 2015 (PDF)

Fenntartói összefoglaló – 2017 (PDF)

Intézményi összefoglaló – 2019 (PDF)

Nyelvi mérés eredményei

A 2020/21-es tanév országos nyelvi mérésének eredményei iskolánkban angol nyelvből:
6. osztály: 22 gyermek írta meg a tesztet, közülük 12-en érték el az A1-es szinthez szükséges 60%-ot, az osztályátlag: 66%
8. osztály: 14 gyermek írta meg a tesztet, közülük 6-an érték el az A2-es szinthez szükséges 60%-ot, az osztályátlag: 58%

A Fenntartó

Intézményünk fenntartója, a Mandulafa Egyesület nyilvántartásba vétele 2009. április 17-én történt meg közhasznú egyesületként. 2011. szeptember 1-től a Mandulafa Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartója. 2012. szeptember 1-től a Tettye Völgye Waldorf Óvoda leendő fenntartójaként, 2012 nyarán megteremtette a két intézmény egyesítésének feltételeit és létrehozta a Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt.

Míg 2011-ig tevékenységét elsősorban szabadidős és közművelődési programok, oktatási feladatok szervezése jelentette, a 2012-es év a Mandulafa Egyesület számára elsősorban a fenntartói feladatok ellátásának és bővítési lehetőségei megteremtésének jegyében telt.

2014-től a Mandulafa Egyesület az Istenkúti Waldorf Óvoda alapítója, majd fenntartója is lett. 2018 nyarán a Tettye Völgye Waldorf Óvoda épületváltás miatt megszűnt és a jogutód intézményként az Aranyhegyi Waldorf Óvoda néven folytatta működését.

Az egyesület célja, hogy támogassa a Waldorf-pedagógia elterjedését Magyarországon és a térségben, elősegítse a Waldorf-pedagógia elvein és módszerein alapuló oktatási intézmények – többek között óvoda, alapfokú iskola és középfokú iskola – létrejöttét és működését.

Magyar Waldorf Szövetségnek intézményünk és egyesületünk is tagja.

Az Elnökség jelenlegi tagjai: Meszes-Tóth Eszter elnök, Fésű Anita elnök-helyettes, Gyürüs-Kutnyánszky Ivett, Kertész Vanda, Kissné Heizler Éva

A Felügyelő Bizottság munkájában Gyöngyös Tamás és Szuláné Tóth Nikolett vesz részt.

A Mandulafa Egyesület Alapszabálya

Közhasznúsági beszámolóink

2022 Beszámoló

2021  Beszámoló

2020  Beszámoló

2019  Beszámoló

2018  Beszámoló

2017  Beszámoló

2016  Beszámoló

2015  Beszámoló

2014  Közhasznúsági jelentés

2013  Beszámoló

2012  Közhasznúsági jelentés  |  Beszámoló

2011  Közhasznúsági jelentés  |  Beszámoló

2010  Közhasznúsági jelentés  |  Beszámoló

2009  Közhasznúsági jelentés  |  Beszámoló