A 8. osztály éves munkái

Éves munkák a nyolcadik osztályban – 2020

A munkák megtekintése ↓

A Waldorf-iskola pedagógiai célja, hogy felkészítsen az életre.

Az általános iskolai 8 év során, e cél érdekében egy olyan záró munkát készítenek el a gyermekek, melynek során, érdeklődésüket kinyitják és koncentráltabban ráirányítják egy általuk választott témára.

Használják mindazokat a képességeket, tudást, amit az addigi tanulmányaik során megszereztek, és egy előadás során erről számot is adnak. Napi tanulmányaik mellett egy évig foglalkozhatnak azzal, amivel szeretnének.

Ez a  „megmérettetés” elő van készítve a különböző osztályfokokon már tartott közös vagy egyéni kiselőadásokkal.

A folyamat, már ötödikes korukban elkezdődött, amikor a nyolcadikosok éves munkáinak előadásain tágra nyílt szemekkel vettek részt. Majd, mikor hetedikesként értő figyelemmel kísérték a nyolcadikosok előadásait, sokan akkor elkezdtek töprengeni, hogy mi legyen a témájuk.

Fontosnak tartottam, hogy hetedik év végén úgy búcsúzzunk el, hogy mindenkinek van egy téma a fejében, mellyel nyáron el is kezdhet dolgozni. Volt is, aki elkezdte.

Az Éves Munka három nagy részből áll:

Az Éves Munka Füzetben írnak le, dokumentálnak mindent, ami tevékenységükkel kapcsolatos. Ennek vannak formai és tartalmi követelményei. Fontos, hogy a saját munkájukról, élményeikről írjanak. Készítsenek interjút egy, az adott területen szakmai tekintélyként ismert emberrel, rajzoljanak, illusztrálják a folyamatot.

Az Éves Munka Művészi (Gyakorlati) része, egy, a Tanítvány által előállított Művészi Munka (könyv, festmény, sál, ruha), ami természetesen egy gyakorlati – megismerő folyamat Terméke (sajt, méz, kenyér) is lehet.

Az Éves Munka Előadáson pedig elmondják magát a folyamatot, hogyan dolgoztak egy éven keresztül és bemutatják a Művészi Munkájukat.

Ez, egyben a Waldorf-iskola művészeti alapvizsgáját képezi, az egészre minden diák „bírálatot, véleményt” kap két tanártól.

Én azt tartom a nyolcadikos éves munkában a legfontosabbnak, hogy a gyerekek alkossanak, és számoljanak be arról, mit és hogyan hoztak létre. Nem azt tartom fontosnak nyolcadikban, hogy ennek alapos irodalommal rendelkező intellektuális vagy történelmi hátterét kikutassák és feldolgozzák, vagy minél több információt összegyűjtsenek. Inkább a cselekvést, az alkotást tekintem lényegesnek, mert úgy gondolom, az egyéni teremtőerő az, amelyet ebben a korosztályban különösen fontos ápolni és erősíteni.

Legfontosabb az, hogy alkossanak, majd meséljenek arról, mit csináltak, milyen nehézségekbe ütköztek, hol kellett újragondolniuk az egészet, hol kellett kijavítaniuk az eredeti koncepciót. Fontos leírniuk, dokumentálniuk, és elmondaniuk, hogy közben mi történt Velük.

A legjobb írásos munkákból árad az élményszerűség, a konkrét tapasztalat. Engem, de bizonyára a hallgatóságot is, általában kevéssé érdekli, hogy mennyire tanulta meg az alkotó előadó az adott témakör történetét. Annak bárki utánanézhet, egy hangszert viszont nem készíthet el akárki. Tudjuk, hogy az információk megszerzése manapság nagyon könnyen megy. A hangsúly tehát nem ezen van, hanem azon, hogy mit tud meg az alkotó a munkája során a dologról és saját magáról.

Kérem a gyerekeket, hogy ne azzal a sablonos mondattal kezdjék az előadásukat, hogy miért választották ezt a témát. Meséljenek inkább úgy a témájukról, hogy mindenki megértse, hogy hát persze, hogy ezt választották, mert ez olyan jó és érdekes!

Ebben a tanévben az Éves Munkák elkészítését megnehezítette a járvány miatt elrendelt különleges helyzet, így március közepe óta a gyerekek egyedül készültek, ritkán vettek igénybe „távirányítást”. Nagyon jól elő volt minden márciusra készítve, így úgy gondolom, már „csak” összegezni, befejezni kellett a munkákat.

Csodálatos, igényes, lenyűgöző, különleges munkák készültek. A sok munka megérlelte gyümölcsét.

A bizonytalan járványügyi helyzet miatt úgy döntöttünk, hogy bár a Tanítványok számára az lenne az elismerés, a felemelő érzés, ha az Iskola apraja-nagyja újra találkozva tekintené meg Őket, sajnos, ez évben csak szűk családi körben tudjuk megnézni az előadásokat. Megértéseteket köszönjük!

Hálásan köszönöm a Fiatalok alázatos munkáját, Szüleik türelmét, és a sok-sok segítséget!

Csillag Vera – osztálytanító