Információk

 • „Ne a mi igazságainkban higgyen az ifjúság, hanem a mi személyiségünkben. Azt vegyék észre a felnövekvők, hogy mi keresők vagyunk, és őket is a keresők útjára kell vezetnünk.”

  (Rudolf Steiner)

 • Gyermekfelvétel - Waldorf Iskola, Pécs

  Az osztályok összeállításánál számos szempontot kell figyelembe venni. Az iskola fizikai lehtőségeihez alkalmazkodva kell meghatározni az egyes osztályokba felvehető gyerekek maximális létszámát, figyelve arra, hogy minél többen alkossák az osztályközösséget. Ez nagyon lényeges, mert a tanár és a diák személyes kapcsolata mellett a diákok közötti kapcsolatok sokszínűsége is nevelő erővel bír. 

 • Házirend - Waldorf Iskola, Pécs

  "A szabály semmit sem ér, ha elhatározás-szerűen viseled, ha komoran és konokul csörömpöl rajtad; a szabály akkor jó, ha érzéseidbe ivódik és finoman, hajlékonyan támogat.˝ (Weöres Sándor)

  A házirend az iskola tanulóira, pedagógusaira, a tanulók családjaira, az iskola alkalmazottaira vonatkozó kötelességeket és jogokat, az iskola munkarendjét, a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások rendjét, valamint az iskolához tartozó területek használatával kapcsolatos szabályokat tartalmazza. 

 • A Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

   

 • Mandulafa Waldorf Általános Iskola és AMi

  A Mandulafa Waldorf Általános Iskola és AMi pedagógiai programja

 • Tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett foglalkozástól engedély nélkül távolmaradó, vagy onnan engedély nélkül eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szemben megtehető rendőri intézkedésekről, ehhez kapcsolódó információkról szóló tájékoztató. A szülői igazolást is innen töltheted le.