Vár a Mandulafa Waldorf Iskola!

A Waldorf-iskolában a tanítás elsősorban nevelést jelent. Az osztálytanító elsőtől nyolcadik osztályig kíséri a gyerekeket. Közte és az osztálya között erős érzelmi alapokra épülő, személyes kapcsolat jön létre. A gyerekek ebben a bizalmon alapuló, érzelmi biztonságot adó, elfogadó légkörben tanulják meg felfedezni, megismerni a világot. A tanító a tárgyi tudást a képességek fejlesztése és a tapasztalás útján adja át, hogy a gyermek érezze: ez neki, róla szól, válasz az őt feszítő kérdésekre. Ezért nincs osztályozás (a tanulók személyre szabott szöveges értékelést kapnak), a hangsúly a versengés helyett az együttműködésre kerül.

A Waldorf-tanterv a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodik. Az intellektus iskolázása mellett fontosnak tartja a fantázia ébren tartását, a kreatív gondolkodás fejlesztését, a jellem formálását is. Azt, hogy a tanár mikor, mit és főképp hogyan tanít, a gyermek belső szükségletei, életkorából fakadó igényei határozzák meg. A tananyagot nem 45 perces órákra szabdalva, hanem ún. epochális rendszerben tanulják, ahol 3-4 héten keresztül ugyanazzal a témával foglalkoznak, lehetőséget adva az elmélyülésre, a problémák sokoldalú megközelítésére.

A Waldorf-iskolában különös hangsúlyt kap a művészeti nevelés. A zene, a festés, a kézművesség, az euritmia vagy a kertészkedés ugyanolyan fontos szerepet játszik az oktatásban, mint a matematika, az idegen nyelvek vagy a természettudományok. Mindezek mellett az elméleti tárgyak is művészeti elemekkel áthatva jutnak el a gyerekekhez, epochafüzetüket például, mely tankönyvük is egyben, maguk írják, festik, rajzolják.

A Waldorf-iskola minden gyermek számára nyitva áll – társadalmi és vagyoni helyzettől, politikai vagy vallási meggyőződéstől függetlenül. Így nyílik lehetőség arra, hogy a különböző képességű, más-más szociális háttérrel rendelkező gyermekek együtt nevelődjenek valódi emberi közösséggé − olyan közösséggé, ahol az egyéni értékek összessége adja a közösség erejét.

Iskolánk nem véletlenül kapta nevét a mandulafáról. Ezekre a szép növényekre jellemző, hogy bár a fák közül legelőször borulnak virágba, értékes, kemény termésüket csak sokára hozzák meg. A névválasztás azt a hosszú és kitartó utat jelképezi, amit egy Waldorf-iskolás gyermek és családja a tanítóval közösen bejár a kisiskolás kortól egészen a felnőtté válásig. Iskolánkban nagy hangsúlyt kap a családokkal való együttműködés, mely elsősorban a szülői esteken és egyéni beszélgetések keretében, illetve a szülői képviselők segítségével történik. A szülők aktívan részt vesznek a mindennapi teendők, az ünnepekre való készülés, az osztálytermek berendezése, karbantartása során. Közösségünk összetartó erejének és lendületének magával ragadó példája iskola- és óvodaépületünk felújítása 2014 nyarán.

Beiskolázási programunk célja, hogy ezt az utat segítve az ide érkező családok kellő ismeretet kapjanak ahhoz, hogy felelősen tudjanak dönteni gyerekük beiskolázásáról, ezért ajánlott részt venni mindegyik állomáson.

Beiskolázási programunk:

2015. november 3., (kedd) 17.00

Ritmus, mozgás, számolás. Élet a Waldorf iskolában

2016. január 5. (kedd) 17.00

Anyanyelvi és idegennyelvi nevelés

2016. január 26. (kedd) 17.00

Iskolaérettség és az első év az iskolában

2016. február 16. (kedd) 17.00

Egy hajóban – a Waldorf-iskola és a szülői ház

2016. február 27. (szombat)

Waldorf-nap (egésznapos program)
benne: Művészeti nevelés, akarati nevelés
 
Az előadások alatt az iskolába készülő gyerekeket szívesen látjuk játszóházunkban.

További előadásaink a kamaszkorról!

2015. november 6. (péntek)

Mire vágynak, és mire várnak a kamaszok?
G. Ekler Ágnes szombathelyi Waldorf-tanár előadása

2015. december 4. (péntek)

Egoizmus és énerő – felnőttünk-e a fiatalok neveléséhez?
G. Ekler Ágnes szombathelyi Waldorf-tanár előadása
 

További programok:

2015. november 28. (szombat)

Adventi bazár

2016. január 13. (szerda)

Nyílt nap

További információ:

Kertész Vanda iskolatitkár: +36 20 291 01 40