Jelentkezés és felvételi

FELVÉTELI KÖZLEMÉNY

Tájékoztató a Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és AMI iskolai beiratkozással kapcsolatos tudnivalókról

A 2020/21. tanévre történő beiratkozás tárgyában tájékoztatjuk a szülőket, hogy a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel kiadott, minden iskolára kötelező 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat előírásainak megfelelően a felvételre jelentkezésre és beiratkozásra az alábbi szabályok irányadóak.

1. A felvételi jelentkezés, beíratási szándék bejelentésének ideje, módja

Ideje:
2020. április 6. – április 24.

Módja:
elsődlegesen elektronikus úton az iskola hivatalos e-mail címére: titkar@waldorfpecs.hu

Benyújtandó iratok, adatok:

 • jelentkezési adatlap (honlapunkról letölthető)
 • gyermekleírás (honlapunkról letölthető)
 • gyermekrajz és a gyermekről készült fénykép
 • nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (honlapunkról letölthető)
 • kötelező felvételt biztosító (körzetes) iskola neve és címe

Ha az elektronikus bejelentés akadályozott, a szülő telefonon is megteheti szándéknyilatkozatát Kertész Vanda ügyvivő-intézményi titkárnál:

telefonszám: 72/212-034, 20/2910140

munkanapokon 8.00 és 16.00 óra között

Ebben az esetben a felvételi adatlap szerinti adatokat és a körzetes iskola adatait vesszük fel és rögzítjük, az adatlapot és a gyermekleírást (a kért mellékletekkel) pedig majd a személyes beiratkozáskor kell átadnia, kitöltenie a szülőnek.

Kérjük, hogy lehetőség szerint mielőbb adják be a jelentkezést annak érdekében, hogy tudjon az iskola időben beíratási időpontot adni minden szülőnek a beiratkozásra nyitvaálló időszakban.

Különösen indokolt esetben a személyes jelentkezésre is időpontot biztosítunk, telefonon történt egyeztetés alapján.

Az iskola által már befogadott felvételi jelentkezéseket nem kell ismételten benyújtani, ezeket beiratkozási szándéknyilatkozatként kezeljük.

2. Telefonbeszélgetés a szülőkkel

Ideje:
2020. április 6. – április 24.

A járványügyi veszélyhelyzetben bevezetett korlátozások miatt nem tartható iskolánk Waldorf-kerettanterven alapuló megszokott felvételi folyamata: elmaradnak a gyermekek játékos ismerkedései és a személyes ismerkedő találkozások a szülőkkel. Ehelyett most telefonon fogjuk felkeresni a szülőket a beiratkozási időszakban, így beszélgetnek majd velük a gyermek iskolai nevelését-oktatását érintő kérdéseinkről a felvételi csoport pedagógusai.

3. Beiratkozás

Ideje:
kijelölt időpontban 2020. április 24-ig

A kijelölt időpontról a szülőket elektronikusan az általuk bejelentett e-mail címre, vagy telefonon tett bejelentés esetén telefonon értesítjük.

Módja:
személyesen
a járványügyi előírások betartásával

legalább negyedórás időközökkel ütemezett időbeosztás a személyes találkozások elkerülése érdekében, gumikesztyű, szájmaszk viselése az épületben tartózkodás alatt, fertőtlenítéseket folyamatosan végezzük

Szükséges okmányok bemutatása:

 • gyermek személyi igazolványa
 • gyermek lakcímigazolványa
 • gyermek TAJ-kártyája
 • szülő személyi igazolványa és lakcímigazolványa

Egyebek:

1. pont szerinti eredeti iratok benyújtása

Az EMMI-határozat értelmében az iskolának a beiratkozást minden jelentkező számára biztosítania kell, és a beiratkozást követően kell döntést hoznia a felvétel kérdésében.

Felhívjuk ezért a szülők figyelmét, hogy a beiratkozás nem jelenti a gyermek felvételét,  a felvétel kérdésében hozott iskolai döntésről csak később, a beíratást követően kapnak értesítést.

4. Döntés és értesítés a felvételről, jogorvoslat

2020. április 24. és 27. között dönt az iskola felvételi kérelmekről.

A szülőket írásban, postai úton vagy a szülő kérelmére az általa bejelentett e-mail címre megküldve elektronikus úton értesíti.

A tanulófelvétel kérdésében a döntéshozatal a Waldorf-kerettanterv osztályösszetételre vonatkozó elvei alapján történik, a pedagógiai elveket a jelentkezői körre egyenként és összességükben mérlegeli a Tanári Kollégium, és pedagógiai meggyőződése alapján dönt.

A szülőt a felvételt elutasító döntéssel szemben jogorvoslati jog illeti meg: a határozat kézhez vételétől számított 15 napon belül a fenntartóhoz (Mandulafa Egyesület, 7635 Pécs, Fábián B. u. 7.) kérelmet nyújthat be a döntés felülvizsgálatára.

A felvett gyermekek körzetes iskoláját legkésőbb 2020. április 27-ig értesítjük a felvételről, és ezzel egyidejűleg rögzítjük a tanulói jogviszonyt a KIR nyilvántartásában. A felvételt nem nyert gyermekekkel kapcsolatban keletkezett minden iratot, adatot az iskola az adatvédelmi előírásoknak megfelelően töröl a nyilvántartásából, illetve azokat megsemmisíti.

5. Írásbeli megállapodás megkötése

A felvételt nyert tanulók szülőivel a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó írásbeli megállapodások, egyéb szükséges nyilatkozatok aláírására a szülőkkel külön egyeztetett időpontban kerül sor.

Pécs, 2020. április 2.

Nemerey Péter
intézményvezető


Gyermekfelvétel folyamata iskolánkban

Kedves Szülők!

Köszönjük, hogy bizalommal vannak iskolánk iránt, és felvételi szándékukat kinyilvánították felénk. Ez az ismertető az Önök előtt álló felvételi folyamatról szól, mely sokban különbözik a hagyományos általános iskolai beiskolázástól.

Először szeretnénk Önöket arra kérni, hogy a tudnivalók alapján készítsék el a

 1. Gyermekleírást, hogy gyermekükről minél teljesebb képet kaphassunk.
 2. Az adminisztratív jellegű Jelentkezési lap kitöltése is szükséges.
 3. A nagyon részletes gyermekleíráshoz, kérjük, csatolják gyermekük egy-két hónapnál nem régebbi fényképét (nem szükséges igazolványképet, de a kép ne fénymásolat vagy nyomtatás legyen, hanem egy eredeti, színes fénykép)
 4. és egy, az elmúlt hetekben készült, színes (eredeti, nem fénymásolt és nem fájlban küldött) rajzát is.
 5. Amennyiben gyermekük sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzd, az erről szóló szakvélemény másolatát, kérjük, csatolják a jelentkezési anyaghoz.

A jelentkezési lap és a gyermekleírás honlapunkon található, a jelen oldal alján a csatolmányok között. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a fenti mellékletek mindegyike feltétele a jelentkezésnek, bármelyik hiánya esetén a felvételre való jelentkezés érvénytelen.

A jelentkezési lapot és mellékleteit személyesen az iskolai titkárságon lehet leadni, vagy postai úton a Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és AMI 7635 Pécs, Fábián Béla u. 7. címre kérjük megküldeni.

A postára adás határideje: 2020. február 18.

A beérkezés határideje: 2020. február 21.

A jelentkezések beérkezését követően a gyermekekkel történő játékos ismerkedő március utolsó két hetében lesz, ennek pontos időpontjáról írásban értesítjük a jelentkezett családokat.

A szülőket egyéni pedagógiai beszélgetésre is várjuk 40 perc erejéig, melynek során az iskoláról, pedagógiáról, gyermekükről esik szó. Itt feltehetik kérdéseiket, megfogalmazhatják elképzeléseiket, esetleges kételyeiket. Emellett egy másik, 45 perces találkozás alkalmával beszélgetünk a szülők szerepéről, a szülői részvételről az iskola életében és fenntartásában.

Ezek a beszélgetések 2020. március második felében történnek majd, előzetes beosztás szerint. A pontos időpont egyeztetetése érdekében az ügyvivő-intézményi titkár minden jelentkező családot megkeres telefonon.

Ezt követően a Tanári Kollégium dönt a családok felvételéről, és erről hivatalos értesítést küld. A gyermek felvételének feltétele a folyamatban való részvétel.

A felvételt nyert gyerekek beiratkozása várhatóan 2020 áprilisában lesz, a Kormányhivatal által kihirdetésre kerülő időpontokban. Helyszín: az Iskola titkársága.

A felvett családok és az osztálytanító ezután – egyeztetett időpontban – találkoznak és megbeszélik a további teendőket.

Kérjük, forduljanak hozzánk kérdéseikkel!

Pécs, 2020. január 31.

Üdvözlettel:

Nemerey Péter
intézményvezetőKapcsolódó fájlok