Pedagógiánk

A fej, a szív és a kéz iskolája

A Waldorf-iskolát a kéz, a szív és a fej iskolájának is nevezik, mivel a gyermek testi, lelki és szellemi lényét egységben fejleszti, megteremtve ezzel a mozgás, az érzelmek és a gondolkodás harmóniáját.

Módszertanának szellemi háttere

A Waldorf-pedagógia nevelésművészet, amely emberképét Rudolf Steiner antropozófiai embertanából meríti.

“A Waldorf-iskola nem világnézeti, hanem módszertani iskola… Módszere az ember megismerésén alapszik, és amit el akarunk érni ezzel a módszerrel, az az, hogy a gyerekből fizikailag egészséges, és erős, lelkileg szabad és szellemileg tiszta embereket neveljünk
Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. Hozzá kell segítenünk, hogy saját ítélő erejét, a saját felfogóképességét használja. Tanuljon meg saját szemével nézni a világban… A mi vélekedéseink és meggyőződéseink csak a mi számunkra érvényesek. Nézzétek most már meg ti is, milyennek mutatja magát nektek. Képességeket ébresszünk fel, és ne meggyőződéseket közvetítsünk. Ne a mi igazságainkban higgyen az ifjúság, hanem a mi személyiségünkben. Azt vegyék észre a felnövekvők, hogy mi keresők vagyunk. És őket is a keresők útjára kell vezetnünk.”

Rudolf Steiner

Az osztálytanító szerepe

A Waldorf-iskolákban a tanítás elsősorban nevelést jelent. Az osztálytanító elsőtől nyolcadik osztályig kíséri a gyerekeket, így közte és osztálya között erős érzelmi alapokra épülő személyes kapcsolat jön létre. A gyerekek ebben a bizalmon alapuló, érzelmi biztonságot adó, elfogadó légkörben tanulják meg felfedezni a világot.
A gyermek belső szükségletei, életkorából fakadó igényei határozzák meg, hogy a tanár mikor, mit és főképp hogyan tanít. Nem szorgalmazzaa a felnőttekre jellemző viselkedést, tanulási formát, gondolkodást, amely nem a gyermek saját lélektani állapotának felel meg, mert tisztában van vele, hogy éppen a gyermeki viselkedésformák egészséges kiélése vezet a felnőttségre.
A Waldorf-iskolák államilag elfogadott kerettanterv szerint oktatnak, amely letölthető itt, vagy a Magyar Waldorf Szövetség weboldaláról.

Epochális rendszer

A tananyagot nem 45 perces órákon, hanem ún. epochális rendszerben tanulják: 3-4 héten keresztül ugyanazzal a tantárggyal, témával foglalkoznak, lehetőséget adva ezzel az elmélyülésre, az ismeretek sokoldalú, nem cask elméleti, hanem gyakorlati és művészi megközelítésére. A tananyagot a tanító belső lelki és testi erőiből jeleníti meg, olyan formában, hogy a gyermekek először mindig valós, érzékszervi tapasztalatok útján találkozzanak egy-egy új ismerettel. Ennek megtapasztalása és átélése során jutnak el a tudás intellektuális, absztrakt formájához. (Például első osztályban a betűtanítás során a hangzásból és a képiségből kiindulva jutnak el az absztrakt formáig).
Az úgynevezett szaktárgyakat a főoktatás után 45 perces, ismétlődő órarendben tanulják a gyerekek. Ilyen tárgyak a nyelvek, a zene, a mozgás, kézimunka, festés.