A Waldorf-óvodáról

A Waldorf-óvodai nevelés a gyerekben működő természetes erőket támogatja úgy, hogy a gyerek szabadon tudja azokat alkalmazni, fejleszteni. Az óvónők szeretetteljes együttélést vállalnak a gyerekekkel, figyelnek a gyerekek egyéni szükségleteire, és a cselekvés, az érzés és a gondolkodás fejlődését figyelmes, tapintatos vezetéssel segítik. A gyerek saját érésének és kibontakozásának tempóját követheti túlterheltség nélkül, a saját útját a megfelelő módon találja meg, s ezen egyre önállóbban járhat. A nevelő törekszik megérteni a gyerek világát, s tiszteli alakuló világképét, elvárások helyett érzelmi biztonságot, védettséget nyújt.

Tettyevölgye Waldorf Óvoda, PécsA Waldorf óvodát a tudatosan kialakított környezet jellemzi, amelyet minőségi, természetes anyagok, ételek, a fantáziát megmozgató játékok, nem harsány szín és formavilág jellemez. Ez a biztonságot adó világ áttekinthetővé teszi a mindennapokat a gyerek körül, ezért nagy hangsúlyt fektet az életünket szervező ritmusra, melyhez különböző tevékenységi formák kapcsolódnak. Így a gyerekeknek lehetőségük van a munkafolyamatok szemlélésére, illetve a folyamatokba való bekapcsolódásra (pl.: kenyérsütés, kertészkedés, barkácsolás, festés) is.

A Waldorf-óvodákban szülők és pedagógusok együttműködése igen hangsúlyos, ennek fő színtere a szülői est. Megbeszéljük a hónap aktualitásait, a hónaphoz kapcsolódó ünnep hangulatát is megidézzük- ahogy azt a gyerekek közt ünnepeljük. Minden alkalommal egy pedagógiai beszélgetésre is sort kerítünk ( egy előre meghatározott téma fókuszba állításával ), mivel elengedhetetlennek tartjuk, hogy a szülők minél mélyebben megismerkedjenek a Waldorf-pedagógiával és megvalósulhasson a gyerekek közös "kísérése". A szülők rendszeres munkájukkal illetve az ünnepeken való aktív részvétellel és segítő jelenlétükkel is az óvodai pedagógiai munkát segítik, támogatják.

A felvételi folyamatról, beiratkozásról ide kattintva tájékozódhat.