Történetünk

Óvodánk a Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola második tagóvodájaként 2014. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit Istenkúton. Az Istenkúti Waldorf Óvoda fenntartója a Mandulafa Egyesület.

Induló vegyes életkorú csoportunkba jelenleg 20 kisgyermek jár. 

Istenkúti óvodai csoportunk csodálatos erdei környezetben, a Mandulafa Waldorf Iskola szomszédságában található. Óvodásaink közvetlen kapcsolatba kerülnek az iskolás gyermekekkel, alkalmuk nyílik betekinteni az iskolában zajló életbe, s közös családjaink is összekötő láncszemet képviselnek az óvoda és iskola közt  – ily módon biztosítva van az óvodából iskolába történő zökkenőmentes átmenet. 

Óvodánk helyi adottságaihoz igazodva nagy hangsúlyt fektetünk a természettel való együttélésből fakadó nevelési lehetőségekre. Az erdei környezet – a tiszta levegőn túl – kiváló alkalmakat teremt óvodai csoportunk számára a közös sétákhoz, kirándulásokhoz, szűkebb környezetünk felfedezéséhez, védendő természeti értékeink megismeréséhez, a környezettudatos szemlélet kialakításához.

Sok időt töltünk a szabadban, óvodai kertünkben és az óvodához, illetve iskolához tartozó erdős területen. 

Az időszakokhoz szervesen kapcsolódó emberi munkák, tevékenységek hangsúlyos szerepet játszanak óvodai életünkben. (Pl. tavasszal a veteményezés, kertészkedés, ősszel a betakarítási munkálatok, búzafeldolgozás folyamata).

Családjainkkal közvetlen, az együttműködésen alapuló kapcsolatot ápolunk. Óvodai életünk is egy nagy család életéhez hasonlatos.