Óvodai jelentkezés és felvételi

FELVÉTELI KÖZLEMÉNY

Tájékoztató a Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és AMI óvodai beiratkozással kapcsolatos tudnivalókról

A 2020/21. nevelési évre történő beiratkozás tárgyában tájékoztatjuk a szülőket, hogy a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel kiadott, minden óvodára kötelező 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat előírásainak megfelelően a felvételre jelentkezésre és beiratkozásra az alábbi szabályok irányadóak.

1. A felvételi jelentkezés, beíratási szándék bejelentésének ideje, módja

Ideje:
2020. április 2. – április 17.

Módja:
elsődlegesen elektronikus úton az óvoda hivatalos e-mail címére: titkar@waldorfpecs.hu

Benyújtandó iratok, adatok:

  • jelentkezési adatlap (honlapunkról letölthető)
  • gyermekleírás (honlapunkról letölthető)
  • gyermekrajz és a gyermekről készült fénykép
  • nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (honlapunkról letölthető)
  • kötelező felvételt biztosító (körzetes) óvoda neve és címe

Ha az elektronikus bejelentés akadályozott, a szülő telefonon is megteheti szándéknyilatkozatát Kertész Vanda ügyvivő-intézményi titkárnál:

telefonszám: 72/212-034, 20/2910140

munkanapokon 8.00 és 16.00 óra között

Ebben az esetben a felvételi adatlap szerinti adatokat és a körzetes óvoda adatait veszi fel és rögzíti az óvodánk, az adatlapot és a gyermekleírást (a kért mellékletekkel) pedig majd a személyes beiratkozáskor kell átadnia, kitöltenie a szülőnek.

Kérjük, hogy lehetőség szerint mielőbb adják be a jelentkezést annak érdekében, hogy tudjon az óvoda időben beíratási időpontot adni minden szülőnek a beiratkozásra nyitvaálló időszakban.

Különösen indokolt esetben a személyes jelentkezésre is időpontot biztosítunk, telefonon történt egyeztetés alapján.

Az óvoda által már befogadott felvételi jelentkezéseket nem kell ismételten benyújtani, ezeket beiratkozási szándéknyilatkozatként kezeljük.

2. Telefonbeszélgetés a szülőkkel

Ideje:
2020. április 2. – április 17.

A járványügyi veszélyhelyzetben bevezetett korlátozások miatt nem tartható óvodánk megszokott felvételi folyamata: elmaradnak az óvodapedagógusoknak a gyermekkel és szülőivel szervezett személyes ismerkedő találkozásai. Ehelyett most a szülőket telefonon fogjuk felkeresni a beiratkozási időszakban, így beszélgetünk velük a gyermek óvodai nevelését érintő kérdéseinkről.

3. Beiratkozás

Ideje:
kijelölt időpontban 2020. április 17-ig

A kijelölt időpontról a szülőket elektronikusan az általuk bejelentett e-mail címre, vagy telefonon tett bejelentés esetén telefonon értesítjük.

Módja:
személyesen
járványügyi előírások betartásával

legalább negyedórás időközökkel ütemezett időbeosztás a személyes találkozások elkerülése érdekében, gumikesztyű, szájmaszk viselése az épületben tartózkodás alatt, kézfertőtlenítő használata.

Szükséges okmányok bemutatása:

  • gyermek személyi igazolványa
  • gyermek lakcímigazolványa
  • gyermek TAJ-kártyája
  • szülő személyi igazolványa és lakcímigazolványa

Egyebek:

1. pont szerinti eredeti iratok benyújtása

Az EMMI-határozat értelmében az óvodának a beiratkozást minden jelentkező számára biztosítania kell, majd ezt követően kell döntést hoznia a felvétel kérdésében.

Felhívjuk ezért a szülők figyelmét, hogy a beiratkozás nem jelenti a gyermek felvételét, a felvétel kérdésében hozott óvodai döntésről csak később, a beíratást követően kapnak értesítést.

4. Döntés és értesítés a felvételről, jogorvoslat

2020. április 17. és 20. között dönt az óvoda a felvételi kérelmekről.

A szülőket írásban, postai úton vagy a szülő kérelmére az általa bejelentett e-mail címre megküldve elektronikus úton értesíti.

A gyermekfelvétel kérdésében a döntéshozatal a Waldorf-pedagógia csoportösszetételre vonatkozó elvei alapján történik, a pedagógiai elveket a jelentkezői körre egyenként és összességükben mérlegeli az Óvónői Kollégium, és pedagógiai meggyőződése alapján dönt.

A szülőt a felvételt elutasító döntéssel szemben jogorvoslati jog illeti meg: a határozat kézhez vételétől számított 15 napon belül a fenntartóhoz (Mandulafa Egyesület, 7635 Pécs, Fábián B. u. 7.) kérelmet nyújthat be a döntés felülvizsgálatára.

A felvett gyermekek körzetes óvodáját legkésőbb 2020. április 20-ig értesítjük a felvételről, és ezzel egyidejűleg rögzítjük az óvodai jogviszonyt a KIR nyilvántartásában. A felvételt nem nyert gyermekekkel kapcsolatban keletkezett minden iratot, adatot az óvoda az adatvédelmi előírásoknak megfelelően töröl a nyilvántartásából, illetve azokat megsemmisíti.

5. Írásbeli megállapodás megkötése

A felvételt nyert gyermekek szülőivel az óvodai jogviszonyhoz kapcsolódó írásbeli megállapodások, egyéb szükséges nyilatkozatok aláírására a szülőkkel külön egyeztetett időpontban kerül sor.

Pécs, 2020. április 2.

Nemerey Péter
intézményvezető


Gyermekfelvétel folyamata óvodánkban

Kedves Szülők!

Köszönjük érdeklődésüket óvodáink iránt!

Az alábbiakban az Aranyhegyi Waldorf Óvoda és az Istenkúti Waldorf Óvoda jelentkezési és felvételi folyamatát ismertetjük.

A felvételi folyamat ütemezése

Az óvodáinkba való jelentkezési határidő: 2020. március 10.

A jelentkezés a kitöltött jelentkezési lapon (gyermekleírás és személyi lap jelentkezéshez) történik, amihez szükséges csatolni a kért mellékleteket: gyermek fényképe, rajza és sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakvélemény másolata. Az adatlapot és mellékleteit szkennelve, e-mailen a titkar@waldorfpecs.hu címre, vagy postai úton a Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és AMI 7635 Pécs, Fábián Béla u. 7. címre kell megküldeni.

Minden nevelési évben, március elején tartjuk ismerkedő játszóházainkat az érdeklődő családoknak, leendő óvodás gyermekeiknek, amelyek során lehetőségük nyílik megismerkedni óvónőinkkel, óvodai életterünkkel, s a foglalkozásokon keresztül bepillantást nyerhetnek Waldorf-óvodáink életébe.

Aranyhegyi Waldorf Óvoda: 2020. március 2. hétfő, 17.00-18.30

Istenkúti Waldorf Óvoda: 2020. március 4. szerda, 17.00-18.30

A játszóház közös kezdéssel indul majd, ezért kérjük az érdeklődő családokat, hogy öt óráig érkezzenek meg az óvodába.

Emellett szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket pedagógiai beszélgető estünkre, melyet 2020. február 24-én, 17 órai kezdettel tartunk az óvodáik iránt érdeklődő szülőknek az Istenkúti Waldorf Óvodában. (7635 Pécs, Fábián Béla u. 9.)

A beérkező jelentkezések alapján 2020. március 11. és április 8. között minden jelentkezővel sor kerül a szülői beszélgetésekre, ennek időpontját külön egyeztetni fogjuk a jelentkezett családokkal.

A személyes találkozón mindkét szülő megjelenésére számítunk. A találkozás alkalmával beszélgetünk a Waldorf-pedagógiáról, óvodánk helyi nevelési programjáról, óvodai életünkről, valamint a leendő óvodás kisgyermekről. Kérjük a szülőket, hogy helyi nevelési programunkkal ismerkedjenek, hogy feltehessék esetlegesen felmerülő kérdéseiket.

A kisgyermekkel történő személyes találkozásra ezt követően kerül sor. A megbeszélt időpontban a leendő óvodás gyermek és kísérő szülője látogatóba jönnek óvodánkba.

A felvételi folyamat kimeneteléről 2020. április 20-ig írásban küldünk értesítést. A felvételről az Óvónői Kollégiumok döntenek.

A beiratkozás ezt követően a Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola titkárságán (7635 Pécs, Fábián Béla u. 7.) lesz, a pécsi önkormányzat által kijelölésre kerülő beiratkozási napokon, 2020. április 22-24 között lesz.

Óvodáinkról és a beiratkozásról bővebben honlapunkon olvashatnak.

Kérdés, probléma esetén forduljanak bizalommal vezető óvónőinkhez, illetve intézményi titkárunkhoz:

Kelemen Anett, vezető óvónő / Istenkúti Waldorf Óvoda: +36 30 348 5984

Koch Mária, vezető óvónő / Aranyhegyi Waldorf Óvoda: +36 20 290 7510

Kertész Vanda, ügyvivő, intézményi titkár: +36 20 291 0140, titkar@waldorfpecs.hu

 

Pécs, 2020. január 28.

Üdvözlettel:

Nemerey Péter
intézményvezetőKapcsolódó fájlok